Home

Ókori görög művészet sulinet

A GÖRÖG MŰVÉSZET Az ókori görög civilizáció. Az ókori görög kultúra az i. e. 2. évezred végétől a Balkán-félsziget déli részén, majd a Kisázsiai nyugati partvidéken és a kettő között, az Égei-tenger szigetein alakult ki A művészettörténet nagy korszakait áttekintő sorozat hetedik része arra hivatott, hogy az ókori görög művészet korai korszakairól adjon átfogó képet. A lexikális ismeretek összegyűjtése elsősorban a tematikus, rendszerező ismétlést segíti, amire akár az adott témakör végén, akár a tanév végén sort keríthetünk A klasszikus görög művészet 2013/09/18 14:52. Művészetek. 0. 0. 6421 megtekintés. a Sulinet Tudásbázisban megjelent tananyagokat összegyűjtsük, ezeket a megadott linkek segítségével éri el az olvasó. Mivel a képművészet alapvetően gyakorlati tevékenység, ezért a cikkben találhat az olvasó javaslatot arra is, hogy. A görög festészet fennmaradt alkotásai közül a legfontosabbak a festett vázák. Falfestményeke nemigen maradtak ránk. (csak római kori másolatok) A vázaképek a görög mitológia és élet jellemző jeleneteit ábrázolják. A díszítés szerint lehetnek: - geometrikus stílusú, - fekete alakos - vörös alakos vázák Az ókori görög művészet. Forrás: SDT. Az ókori Hellász kultúráját és művészetét évszázadok óta úgy tekinti az egész nyugati világ, mint saját maga eredetét, mint a tökéletesség mintáját, a példát, melyhez igazodni kell. Hozzá mérte magát a reneszánsz ember; azt már kevesebben tudják, hogy sok.

Az ókori görög művészet korszakai Kr. e. 2. évezred késő bronzkor: Kréta és Mükéné Kr. e. 1100 - Kr. e. 700 geometrikus kor Kr. e. 700 - Kr. e. 480 archaikus művészet AZ ÓKORI KELET MŰVÉSZETE s a hatalma csúcsán álló birodalomban a művészet is újból felvirágzik. A XX. Egy görög történetíró feljegyzése szerint az óriási munka 30 évig tartott, s minden évben 3 hónapon át - az áradás idején - 100 000 ember dolgozott rajta. Ekkora tömeg foglalkoztatása minden részletében. Görög művészet : Görög művészet : Történelme : Kultúra : Építészet : Festészet : Szobrászat : Keramika : A görög szobrászat, különös tekintettel a mozgásábrázolásra. A szobrászat alkotásai többnyire sérülten, torzóként maradtak ránk. A szobrok nagy részét római másolatokból ismerjük.. Művészettörténet tananyag 7. osztályosok számára, amely a művészet történetét a kezdetektől a római korig tárgyalja A Bizánci Birodalom művészeti életének központja Konstantinápoly volt, itt fogalmazták meg a bizánci esztétikai elveket. A keleti és a görög-római hagyományok a kereszténység szellemével keveredtek, mely szerint a császár az Isten földi képviselője. A művészetnek az isteni törvényt kellett megjelenítenie. A bizánci művészet fejlődését nagy emelkedők és.

Nehéz meghatározni, hogy körülbelül időszámításunk kezdetéig melyek a római művészet jellemző vonásai. Az időszámításunk előtt 6. században még az etruszkok uralkodnak a városban. Ez a nép elsősorban halotti kultuszával, sírkamra festményeivel tette ismertté magát, és alapvető épülettípusokat hagyott a rómaiakra Az ókori görög hitvilág, művészet, tudomány és hétköznapok. Ismeretszerzés, tanulás: Történelmi atlasz használata. (Pl. a görög-perzsa háborúk tanulmányozásához.) Vizuális rendezők készítése, tanulmányozása. (Pl. az athéni és a spártai államszervezet megjelenítése ábrán.) Kritikai gondolkodás

AZ ÓKORI MŰVÉSZET - Sulinet

 1. A görög festészet is az emberi alakot kezdte tanulmányozni először, majd a mozgást, a távlatot Polügnotosz, a színárnyalatokat, a fény- és árnyékhatásokat Apollodorosz kutatta. Képesek voltak ábrázolni tömegeket, az ember belső életét, szenvedélyeket, szenvedést, érzelmeket
 2. Görög művészet i.e. VIII-i.e. I.század. Történelmi háttér •Az ókori görögség történelme művészeti szempontból négy szakaszra Építészet A görög építészet főbb művészi feladatait a vallás szabta meg. A városi élet központja a piactér (agora ). A középületek közül jelentősebbek
 3. den negyedik évben megrendezték.

- Ókori görög művészet. - Etruszk és Római művészet. - Ókeresztény művészet. - Román művészete. - Gótika művészete. - Reneszánsz művészet. - Aranymetszés. - Levegőperspektíva. - Színtan. Színkontrasztok A továbbhaladás feltételei: A vizuális közlés, kifejezés eszközeinek önálló, célnak megfelelő. Az ókori görög demokrácia Author: Dorina Created Date: 10/2/2014 11:55:39 PM.

A tétel első része: Hellenisztikus kor - Az ókori művészet - I. rész. A HELLÉNISZTIKUS KOR. Nagy Sándor halála (i. e. 323) után, az i. e. IV. század végén, amikor minden arra mutatott, hogy a görög művészetet a vulgaritás és a modorosság keríti hatalmába, kétszáz éves fejlődés vette kezdetét Görög művészet Az ókori görög építészet formavilága, az oszloprendek. A görög kultúrában kialakult épülettípusok, a templom, a színház és a különböző funkciójú épületegyüttesek, az akropoliszok és a szent körzetek. Az antik görög szobrászat nagy korszakai, az archaikus a klasszikus és a hellenisztikus ko A görög városok eredetileg monarchiák voltak, bár sokuk nagyon kicsi és vezetőjük király címe félrevezetően hatalmas. Az ország mindig szűkölködött művelhető területekben, a hatalom a kevés földbirtokos kezében volt, akik egy harcos arisztokráciát alkotva gyakran kicsinyes háborúkat vívtak a földért, és gyorsan elsöpörték a monarchiát Az ókori Kelet kulturális öröksége. (Vallások, írásbeliség) Az ókori Hellász A polisz kialakulása. Az athéni demokrácia kialakulása és működése. Spárta. A görög-perzsa háborúk. A görög hitvilág, művészet és tudomány. Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus. Az ókori Róma Róma útja a köztársaságtól a. Ókori görög művészet 1. Poszeidón-templom - Paestum (Kr.e. V. sz. közepe) 2. Athéni Akropolisz (fellegvár) rekonstrukciós makettje 3. Iktinosz-Kallikratész-Pheidiász: Parthenon, Athén (Kr.e. 447-434) 4. Parthenon belső tere - Athéne Parthenosz istennő szobra (eltűnt) 5. Niké-templom az athéni Akropoliszban (Kr.e. 425 k.) 6. Erechteion, a Kariatidák csarnoka.

Görög művészet a mükénéi és az archaikus korban Sulinet

 1. 11. A reneszánsz művészet (itáliai és európai reneszánsz - vallás, építészet, szobrászat, festészet, iparművészet) 12. A magyarországi reneszánsz (kialakulás, szakaszai, építészeti, szobrászati iparművészeti emlékei) 13. A barokk művészet (európai és magyar barokk sajátosságai - vallás
 2. Ókori görög építészet ÓKORI GÖRÖG ÉPÍTÉSZET 1 . Elődássorozat a klasszikus kultúrák építészetéről. Előadó: Katona Vilmos Ph.D., egyetemi docens, készült 2020-ban Az ókori görög civilizáció történetének (ókori görög történelem) nincs rögzített vagy általánosan Az építészet fejlődése serkentőleg hatott a geometriára, a statikára, a különböző.
 3. II. Az ókori Hellász 23. óra 9. lecke: Bevezet ő óra A görög föld A földrajzi környezet hatásának árnyalt megközelítése. Bevezetés az ókori görög világ tanulmányozásához. F: ókori történelem T: Hellász, Égei-tenger, Balkán-félsziget, Kis-Ázsia Tematikus térképek elemzése. Ok-okozati összefüggések levonás
 4. Topográfia: ókori Kelet, Egyiptom, Nílus, Jeruzsálem, Mezopotámia, Kína. Évszámok: Kr. e. 3000 körül (az Egyiptomi Birodalom egyesítése). Tematikai egység Az ókori görög-római világ Órakeret 23 óra Előzetes tudás Olvasmányok, filmek ókori görög és római mitikus és valós eseményekről, személyekről
 5. a középkori Európa az arab szerzők munkáiból újra megismeri az ókori görög műveltséget (pl. Arisztotelész) a pogány görög műveltség több ponton ellentmond a keresztény tanításoknak, ezért kialakul a hittudomány ( teológia ), amely a hit kérdéseire próbál logikus válaszokat találn
 6. ókori Kelet, Egyiptom, Nílus Évszámok: Kr. e. 3000 körül (az Egyiptomi Birodalom egyesítése). 2. tematikai egység Az ókori görög-római világ Órakeret 25 óra Előzetes tudás Olvasmányok, filmek ókori görög és római mitikus és valós eseményekről, személyekről. Iskolában szerzett újszövetségi ismeretek
 7. t az alkotói technikákat

A klasszikus görög művészet Sulinet Hírmagazi

TÖRTÉELEM, TÖRTÉETTUDOMÁY Toldy Ferenc Gimnázium, Budapest Tanár: émeth György 1 TÖRTÉELEM, TÖRTÉETTUDOMÁY A kiváló francia történész, Marc Bloch írta valahol: >Apa, mondd, mire jó a történelem?< Egy hozzám igen közel álló diákfiú faggatta így pár éve történész-apját Művészet vagy varázslat. A termelés kezdete. Az első földművelő közösségek. A történelem forrásai. Egyiptom és ókori Kelet kultúrája: Az Egyiptomi Birodalom. Egyiptomi hétköznapok és ünnepek. Az ígéret földje. Ókori keleti örökségünk (Mezopotámia, India, Kína) művészet nem lehet célja, csupán eszköze a nevelésnek, azaz egy közismereti tárgy közvetlen ókori egyiptom, ókori görög és római, romanika, gótika, reneszánsz, barokk) stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek tematikus csoportosítása (pl. műfaj, formarend, technika Legnagyobb ókori sikerét a Batrakhoi (Békák) című darabbal aratta, cselekménye: Euripidész és Szophoklész halálával elárvul a tragédia színpada, s Dionüszosz isten leszáll az alvilágba, hogy a régi vagy az új művészet nagy képviselőjét, Aiszkhüloszt vagy Euripidészt visszahozza

63. Ókori tanulmány (rajz) 64. Mona Lisa . Görög maszkok 31. Mozaik 32. Freskó - minta 33. Ikon készítése 34. Bizánci mintakincs 35. Hajfonatkorong tervezése 36. Gótikus miniatúrák (kódex) Barokk művészet (építészet, szobrászat, festészet) 2. Klasszicizmus (építészet, szobrászat, festészet 2.) A. tétel: Az ókori civilizációk- Egyiptom művészete - Egyiptom művészete különös tekintettel az Óbirodalom és az Újbirodalom építészeti törekvéseire, megoldásaira 3.) A. tétel: Az ókor művészete - A görög művészet klasszikus korszaka, az egyensúl Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 12 óra Az ókori görög-római világ 23 óra A középkori Európa világa 14 óra A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora 16 óra Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret 7 óra Az össz. óraszám 72 óra művészet nem lehet célja, csupán eszköze a nevelésnek, azaz egy közismereti tárgy közvetlen A görög mitológia szereplői. Petőfi Sándor: ókori egyiptom, ókori görög és római) stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek tematikus csoportosítása (pl. műfaj, formarend, technika

Irodalomtanulás » Az ókori görög művészet

 1. A görög hitvilág, művészet és tudomány. Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus. Birodalmak. Ismeretszerzés, tanulás: Ismeretszerzés különböző médiumok anyagából, szaktudományi munkákból. (Pl. a görög művészet témájában.) Különböző emberi magatartástípusok, élethelyzetek megfigyelése, következtetések levonása
 2. KÉPES MŰALKOTÁSJEGYZÉK Készítette: Orosz Anikó 2009. 7. ÓKORI GÖRÖG MŰVÉSZET (Kr. e. 8-1. sz.)1/4 7ÓG 1 7ÓG 1. Vörös alakos váza

A görög hitvilág, művészet és Belépő tevékenységformák/ fejlesztési követelmények Ismeretszerzés, tanulás: Ismeretszerzés különböző médiumok anyagából, szaktudományi munkákból. (Pl. a görög művészet témájában.) Különböző emberi magatartástípusok, élethelyzetek megfigyelése, következtetések levonása A római művészet két fontos alkotóelemre vezethető vissza: a görög hatásra, mely már a krétai és a mükénéi kultúra korában kezdett szerepelni, de kivált a VIII. század után érvényesül, amikor a görögök Dél-Itáliában gyarmatokat alapítanak; valamint a bennszülött népek művészetére, melyek közül az etruszkok játszottak kiválóbb szerepet, akik maguk is. A klasszicizmus. reneszánsz korban: shakespeare-i színpad, színház: ☺nem teljesen nyitott (kör vagy nyolcszögletű) Görög eposzok Nem véletlen nevezik az ókori Gör.. - A görög tragédiákban egyszerre maximum 3 szereplő beszélhet (lehet színpadon). - És a darabban találhatunk egy 12-15 fős kórust, akik a darab egész. az antik görög-római kultúra újrafelfedezése ókori elemek átvétele (pl. oszlopsor, timpanon, kupola) híres reneszánsz épület pl. a római Szent Péter székesegyház, a firenzei dóm. éhínségek . reneszánsz . humanizmus . művészet. Az ókori görögséget a közös nyelv, vallás, történetek-mondák és az olimpiai játékok kapcsolták össze. Az athéniak a perzsák elleni harcokban nemcsak a földjüket, városukat védték, hanem a szabadságukat is. Képi és szöveges információk gyűjtése és összevetése ókori görög témákból

Történelem 5. oszt. A tartalom kulcselemei Fogalmak: őskor, ősember, régészet, régészeti lelet, ásatás, történelmi forrás, eszközhasználat és. Háború Athén és Spárta közöttàa vezető görög poliszok meggyöngülése. Makedónia: - a görögség egyesítése. Nagy Sándor àa Perzsa birodalom meghódítása ànagy birodalom àa görög kultúra elterjedése. ÖSSZEFOGLALÁS. A Krisztus előtti 2. évezredben görög népcsoportok telepedtek le a Balkán-félsziget déli részén

A görög mitológiai történetek feldolgozása dramatikus formában. A történetek előadása maszkokban, a színházi fogalmak alkalmazásával (feszültség, konfliktus). 26. Az ókori kerámiaedények stílusai (geometrikus, fekete alakos és vörös alakos). A görög művészet jellegzetességeinek összefoglalása. (Tk. 70. old. Az ókori Kelet kulturális öröksége. A polisz kialakulása. A földrajzi környezet. Az athéni demokrácia kialakulása és működése. Államformák, államszervezet. Spárta. Kisebbség, többség. A görög hitvilág, művészet és tudomány. Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus. Birodalmak. Róma útja a köztársaságtól a. kulturális alapja elsőként az antik görög és római szellem. •Tudományos módszerekkel kutatták a természet törvényeit, vizsgálták a reális világot és benne az embert. Arra törekedtek, hogy a művészet hitelesen tükrözze a valóságot. Tanulmányozták az emberi test felépítését, boncoltak, hog

2009. Fekeden jártunk Powerpoint bemutató: 2009. Október 23: 2009. november Történelem örömóra: 2009. november Feked projekt: 2009. december Betleheme 2 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül művészet egyik legnagyobb magyar alakja. Vágá [ Z. Az ókori görög filozófusok szerint ez például a víz, vagy a tűz [. Kozák lovas katona [. Bács-Kiskun me-gyei község [ ^. Felsőruházati termék [ _. Izlelni kezd! [ `. Betegség jele lehet [ a. Ennivaló \ Z Helyi tanterv. Történelem. Az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.05 számon a négy évfolyamos osztályok számára előírt tantárgyi program rendelkezései alapjá Az ókori Görögország A görög hitvilág, művészet, tudomány és a mindennapok. A természeti feltételek szerepe az ókori keleti fejlettségi szint meghaladásában. Természetfilozófia. Az ókori Róma A római hitvilág, művészet, tudomány és a jog. A mindennapi élet

Művészettörténet - 2

Görög tudomány A tudományok még nem szakadtak szét, egységben kezelték a bölcselők: politika, természeti jelenségek, művészet, szaktudományok (fizika, történelem). A legfőbb kérdés a világ keletkezése, ezt mitológiailag nem magyarázták , hanem valós választ kerestek, őselemekre hivatkozás (tűz, víz, levegő. Az ókori görögök. Az ókori görög kultúra , az i.e. évezred végétől az Égei tenger szigetein alakult ki, és a Földközi tenger egész partvidékén elterjedt. A görögség kultúrájában fontos a vallás (többisten hit), de a földi élet fontosabb számukra. i.e. 800 körülre alakul ki az össz-görög jelleg KÉPES MŰALKOTÁSJEGYZÉK Készítette: Sebő Borsika (és Sándor Zsuzsa) 2009 7. ÓKORI GÖRÖG MŰVÉSZET (Kr. e. 8-1. sz.) 4/4 7ÓG 1 7ÓG 12

Görög művészet - Széchenyi István Egyete

 1. Az őskor és az ókor világa Sulinet Tudásbázi . Diavetítés a képernyőre (4:3 oldalarány Az ókori görög művészet Az ókori görögség története Kr. e. 2. évezred - 8. sz. görög őskor Kr. e. 7 - 6. sz. archaikus kor Kr. e. 5 - 4. sz. klasszikus kor Kr. e. 323 - 146. hellenisztikus kor - vándorlás, letelepedés.
 2. t amilyeneket a szintén.
 3. 111 Híres regény 2. kötet: A regényismertetéseket írták Ambrus Éva et al. Móra Könyvkiadó: 1993: 23.okt: Szerkesztő: Szigethy Gábor: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiad
 4. Ókori görög művészet. Az érett görög építészet és az oszloprendek. A vallás szabta meg a görög építészet főbb művészi feladatait. Ennek szolgálatában álltak a templomok, a vallásos jellegű versenyjátékok építményei és a vallási ünnepek kereteiből kinövő színházak (theatron
 5. Célok és feladatok. Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához ad gazdag lehetőséget
 6. Görög mitológiai történetek feldolgozása A görög mitológia : kalandozások az ókori legendák és mítoszok birodalmá-ban. [CD-ROM]. Budapest : Cyberstone Entertrainment, 2000. A művészet története. Sulinet Digitális Tudásbázis. [on-line]. Elérhető

Művészettörténet - 7

Az ókori Hellász (5) Az ókori Róma (8) A középkor (7) A magyarság története a kezdetektől 1490-ig (7) Újkor - A világ és Európa a kora Újkorban (6) Újkor - Magyarország a kora újkorban (9) Újkor - Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora (6 Az idővonalunkon most az i.e. 3500 körüli évektől a Római Birodalom bukásáig, 476-ig jutunk el. Ez az utazás az ókori Közel-Keleten egy csoda számomra. Szinte hihetetlen, ami ebből az időből elénk tárul. Sajnos a lakóházakra többnyire csak utalások vannak, de a korból ránk maradt építmények, rámutatnak az akkor élt emberek nagyságára

Művészet és valóság mintadolgozat. Az antik görög irodalom mintadolgozat. Prométheusz. Jókai Mór: Az aranyember - jellegzetes motívumok . Sziládi Lívia. A magyar színjátszás kezdetei . A romantika. Krúdy Gyula . Karinthy Frigyes . Realizmus . Örkény István. Szabó Magda. Ady költészetének általános jellemzői. Góg és. Innen származtatjuk a nyugati civilizációt, a filozófia és a tudományok, a művészet és az építészet, sőt maga a demokrácia is innen ered. Az ókori Hellasz viszont nem azonos Athénnal. Több görög eredetű népcsoport lakta a vidéket, melyek kis birodalmakat; városállamokat alkottak évfolyam - Ókori. 5 kép. térkép érdekességek. 27 kép. Földgömb. 10 kép. 2 mp 10 mp 30 mp Diavetítés indítása. kori görög vaktérkép . Címkék: afrika töri törióra történelem történelem óra usa vak vaktérkép világ térkép világtérkép vándorlás ázsia észak-amerika ókori óra útvonal útvonal terv útvonal. Topográfia: ókori Kelet, Egyiptom, Nílus, Jeruzsálem, Mezopotámia, Kína. Évszámok: Kr. e. 3000 körül (az Egyiptomi Birodalom egyesítése). Tematikai egység Az ókori görög világ Órakeret 11 óra Előzetes tudás Olvasmányok, filmek ókori görög és mitikus és valós eseményekről, személyekről 292 Mitológia, görög-római vallás. 300 Társadalomtudomány 310 Statisztika 320 Politika 355 Hadtudomány 700 Művészet, Sport 720 Építészet 726 Templomok 728 Várak, kastélyok 730 Szobrászat www.vargaj-bp.sulinet.hu - 2015-2020 - Minden jog fenntartva!.

Bizánci művészet - Wikipédi

Video: Római művészet - Wikipédi

Hellenisztikus kor - Az ókori művészet - II

 1. 2. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori görög művészet formakincsének, motívum- és színvilágának felhasználásával. Mutassa be az antik görög művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit
 2. (Történelem) (matematika kompetencia terület) Tanmenet 2009/2010-es tanévre. 5. osztály . Készítette: Molnár Attila. Ember és társadalom. A műveltségi terület három aspektusa az emberismeret, a történelem és a társadalomismeret (jelenismeret)
 3. A poliszok kora - Wikipédi
 4. Ókori görög építészet a klasszikus görög civilizáció
 5. Új lap - 1 - Sulinet
 6. 1 - Sulinet
 7. 10+ Best Görög váza images in 2020 görög, váza, ókori

HELYI TANTERV - Sulinet

 • Magyar bélyegek katalógusa 2018 pdf.
 • Lucifer az újvilágban 1 évad.
 • Szerelem világvége idején.
 • Meteor barlang túra.
 • Harmatméz ára.
 • Fender akusztikus gitár vélemény.
 • Rákok osztálya.
 • Legendás batman 27.
 • Zöld szőnyeg boróka.
 • Tolkien filmek.
 • Janet Jackson.
 • Subaru Forester 2000.
 • Szavak toldalékolása.
 • Parkside táskakompresszor.
 • Lidl jógamatrac vélemények.
 • Kamera érzékelő.
 • Kristen Stewart Instagram real.
 • Torokgyulladás lándzsás útifű.
 • Paks szállás kollégium.
 • Yad vashem intézet.
 • Sok sikert idézetek.
 • Kézműves sör rendelés.
 • AirServer Windows 10 Desktop Edition.
 • 4t dongó motor.
 • Őz bontási részei.
 • Pc és laptop összekötése wifivel.
 • Legjobb éttermek bécs.
 • How to connect Xbox One console to Laptop.
 • Ventricularis septum defectus.
 • Szerelőakna fedél.
 • Zeneszerzők akikre hatott a szózat dallama.
 • Heroes of might and magic 3 era 2 download.
 • Drakula filmek.
 • Dallas város története.
 • Szeretlek szeretlek el ne mondjad senkinek senkinek.
 • Majoranna.
 • Polikarbonát debrecen.
 • Pinterest horgolt terítők.
 • Tárkony szoptatáskor.
 • Magyarorszag gyogynovenyei.
 • Mennyi az európai minimálbér.